SDH Ořešín

zdar jak sviňa

Valná hromada

Letošní valnou hromadu pořádáme 22. 1. 2009. Tradičně se uskuteční v restauraci U Pelikána v 18:30 hodin.

Program: Zpráva činnosti za rok 2008
                  Zpráva revizní komise o hospodaření sboru v roce 2008
                  Plán činnosti na rok 2009
                  Předání ocenění vybraným členům
                  Diskuze
                  Občerstvení
                  Závěr

Členové SDH Ořešín příspěvky 50 Kč na rok 2009 a průkazky s sebou.
 

 
SDH Ořešín Příhon 1, Brno - Ořešín, 62100 sdhoresin@centrum.cz