SDH Ořešín

zdar jak sviňa

Historie

HISTORlE
Sbor dobrovolných hasičů v Ořešíně byl založen 27 července 1913,
na popud Josefa Fischmaistera.
Tehdejší starosta Josef Štelcl získal zdarma čtyřkolovou stříkačku , která byla provizorně umístěna na mlatě domu č. 3. O rozvoj SDH v Ořešíně se velkou mírou zasloužil již zmiňovaný Josef Fishmaister. Činnost SDH však byla přerušena l.světovou válkou. Po válce byla činnost sboru obnovena. Bylo potřeba obnovit výstroj i výzbroj a hlavně uvést do chodu požární stříkačku , která byla po dobu války uchována na různých místech. Tato okolnost
nutila obec postavit hasičské skladiště. V září r. 1924 se dílo podařilo a konalo se slavnostní předání. Toto skladiště nám slouží až do současnosti, neboť výstavbu nové zbrojnice se nepodařilo prosadit, ačkoliv se o to pokoušíme již od roku 1977.
V době okupace od roku 1939 SDH svoji činnost nepřerušil , ale naopak zabezpečoval protipožární ochranu obce. V roce 1950 byla vybudována nová požární nádrž.
Od prvopočátku vzniku SDH v naší obci byli hasiči nositeli a propagátory kulturního života. Již v roce 1920 působil u sboru divadelní kroužek. Byly rovněž udržovány kulturní a folkové zábavy, jako jsou hody, ostatky a mikulášské nadílky. Tyto tradice se snažíme udržet do dneška.
Členové sboru se nikdy nebáli žádné práce pro obec. Hlavní náplní bylo zabezpečeni preventivních prohlídek a svoz kovového odpadu. Dále jsme pomáhali při výstavbě sportovního areálu v Rakovcích.Co se týče technického zázemí našeho sboru, není bohužel
v nejlepším pořádku. V současnosti používáme požární vozidlo Avia 30, r. v. 1978, které jsme dostali z útvaru HZS Lidická v roce 1984 a dvě přenosné stříkačky PS 12, které už mají svá léta za sebou.
Po roce 1989 se nepodařilo navázat na úspěšnou práci s mládeží ani pravidelné obnovení výstroje a výzbroje a činnost sboru byla v roce 1992 téměř ukončena.

 
SDH Ořešín Příhon 1, Brno - Ořešín, 62100 sdhoresin@centrum.cz